Actualiteiten

Duurzame logistiek: een taai vraagstuk dat een specifieke aanpak vereist

15 november 2018

Duurzame logistiek is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Een succesvolle aanpak ervan staat of valt met omgevingsinclusief denken. En onderkenning van het feit dat duurzame logistiek een taai vraagstuk is met specifieke kenmerken waarop moet worden ingespeeld. Alleen dan zal van de huidige projecten met koplopers tot een aanpak kunnen worden gekomen om de massa van logistieke dienstverleners en verladers in beweging te krijgen. En dat is nodig voor daadwerkelijke verandering.

Lees meer

Emile van Rijn versterkt MMG Advies

15 mei 2018

Emile van Rijn versterkt MMG Advies. Hij treedt als partner toe. En zal als senior adviseur het taakveld ‘duurzame logistiek en supply chain management’ trekken. Dit is een nieuw taakveld voor MMG Advies. Maar het sluit uitstekend aan op de track record ‘duurzame mobiliteit‘ van ons bureau. Want duurzame logistiek en duurzame mobiliteit zijn aanpalende taak- en beleidsvelden. Zo kunnen wij overheden, bedrijven en brancheorganisaties vanaf nu nog beter en integraler van dienst zijn.

Lees meer

MMG Advies steunt filmdag voor Het Vergeten Kind

20 februari 2018

MMG Advies sponsort de filmdag op 11 maart 2018 van de Lions Te Riviere Schiedam. MMG adviseur Paul Hofmeijer organiseert deze filmdag samen met de Lions. De opbrengst komt ten goede aan Het Vergeten Kind in Schiedam.

Lees meer

Provinciale coördinatie en regie

19 januari 2018

De provincies hebben een wettelijke coördinatietaak voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. En een bovenwettelijke groene regietaak voor natuur en landschap. Op 18 januari 2018 wisselden provinciemedewerkers die coördineren en regisseren informatie en leerervaringen uit. Jean-Paul de Poorter trapte de bijeenkomst af met een presentatie over verschillende coördinatie- en regiestijlen.

Lees meer

Een optimistisch en ‘boom’vol 2018

22 december 2017

Wij wensen iedereen een optimistisch en ‘boom’vol 2018! Optimisme werkt aanstekelijk en kan organisatieverandering aandrijven. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? En wat ‘boom’vol daarbij betekent? Klikt u op ‘lees meer’.

Lees meer

Natuurbescherming – MMG Advies helpt de provincies

17 november 2017

Op 1 januari van dit jaar is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervang de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De provincies voeren de Wet natuurbescherming uit. Zij bepalen binnen de provinciegrenzen wat op natuurgebied wel en niet mag. Ze geven informatie. Ze verstrekken vrijstellingen en ontheffingen. En de provincies zorgen dat toezicht en handhaving goed geregeld zijn. Daarbij schakelen zij meestal de omgevingsdienst in. Enkele taken in de Wet natuurbescherming op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn nieuw voor de provincies. Daarom helpt MMG Advies met het inzichtelijk maken van die taken, als basis voor het kunnen afstemmen van de uitvoering ervan. Opdrachtgever is het Interprovinciaal Overleg. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde kort geleden vast, dat de provincies een boost geven aan de natuur. En dat is mooi nieuws! Want het is een teken dat de provincies de juiste weg zijn ingeslagen.

Lees meer