Gemeenschappelijke regelingen

Een chaordisch 2019!

21 december 2018

Wij wensen u een gelukkig, gezond en chaordisch 2019. Schep in het nieuwe jaar bewust eens wat chaos, om daar vervolgens stap voor stap orde in aan te brengen. Chaos kan onverwachte en creatieve inzichten losmaken en dat is een onmisbare eerste stap voor een succesvolle aanpak van (organisatie)vraagstukken die moeilijk, onzeker en (nog) vaag zijn. Vervolgens is het zaak om patronen te herkennen, elementen te combineren en samenhang aan te brengen, om de chaos te ordenen. Chaordisch werken dus.

Lees meer

Duurzame logistiek: een taai vraagstuk dat een specifieke aanpak vereist

15 november 2018

Duurzame logistiek is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Een succesvolle aanpak ervan staat of valt met omgevingsinclusief denken. En onderkenning van het feit dat duurzame logistiek een taai vraagstuk is met specifieke kenmerken waarop moet worden ingespeeld. Alleen dan zal van de huidige projecten met koplopers tot een aanpak kunnen worden gekomen om de massa van logistieke dienstverleners en verladers in beweging te krijgen. En dat is nodig voor daadwerkelijke verandering.

Lees meer

Emile van Rijn versterkt MMG Advies

15 mei 2018

Emile van Rijn versterkt MMG Advies. Hij treedt als partner toe. En zal als senior adviseur het taakveld ‘duurzame logistiek en supply chain management’ trekken. Dit is een nieuw taakveld voor MMG Advies. Maar het sluit uitstekend aan op de track record ‘duurzame mobiliteit‘ van ons bureau. Want duurzame logistiek en duurzame mobiliteit zijn aanpalende taak- en beleidsvelden. Zo kunnen wij overheden, bedrijven en brancheorganisaties vanaf nu nog beter en integraler van dienst zijn.

Lees meer

MMG Advies steunt filmdag voor Het Vergeten Kind

20 februari 2018

MMG Advies sponsort de filmdag op 11 maart 2018 van de Lions Te Riviere Schiedam. MMG adviseur Paul Hofmeijer organiseert deze filmdag samen met de Lions. De opbrengst komt ten goede aan Het Vergeten Kind in Schiedam.

Lees meer

Provinciale coördinatie en regie

19 januari 2018

De provincies hebben een wettelijke coördinatietaak voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. En een bovenwettelijke groene regietaak voor natuur en landschap. Op 18 januari 2018 wisselden provinciemedewerkers die coördineren en regisseren informatie en leerervaringen uit. Jean-Paul de Poorter trapte de bijeenkomst af met een presentatie over verschillende coördinatie- en regiestijlen.

Lees meer

Een optimistisch en ‘boom’vol 2018

22 december 2017

Wij wensen iedereen een optimistisch en ‘boom’vol 2018! Optimisme werkt aanstekelijk en kan organisatieverandering aandrijven. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? En wat ‘boom’vol daarbij betekent? Klikt u op ‘lees meer’.

Lees meer