Rijden op waterstof

Rijden op waterstof

SER Energieakkoord

MMG Advies is sinds 2013 nauw betrokken bij initiatieven van onder andere de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken om rijden op waterstof in Nederland te introduceren. Deze initiatieven vloeien voort uit het SER Energieakkoord. Naast elektrische auto’s met een batterij zullen elektrische auto’s met een brandstofcel in de komende decennia langzaam maar zeker benzine en diesel gaan vervangen. Bovenstaande foto is genomen op 18 januari 2016. Toen is ook het filmpje op deze pagina gemaakt. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ontving toen de sleutels van twee Toyota’s Mirai. Het ministerie zet deze innovatieve auto’s met een brandstofcel in voor dienstreizen. Bewindslieden, ambtenaren – maar wellicht nog belangrijker, de chauffeurs – kunnen zo zelf ervaring met rijden op waterstof opdoen. De eerste gebruikerssignalen zijn positief.

Brandstoftafel Duurzaam Waterstof

MMG Advies voerde gedurende 2013 en 2014 het secretariaat van de Brandstoftafel Duurzaam Waterstof. Dit overleg van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen maakte een gedragen verkenning en een daarop gebaseerd actieplan. MMG Advies ondersteunde het proces van samenwerking en overleg. MMG Advies schreef voorts de rapportages. Deze rapportages waren belangrijke bouwstenen voor de medio 2014 gepubliceerde ‘Duurzame Brandstofvisie met LEF’. De Brandstofvisie en het onderliggende rapport van de Brandstoftafel Duurzaam Waterstof kunt u hier downloaden.

Nationaal Waterstof Platform

Voor de realisatie van het actieplan om rijden op waterstof in Nederland te introduceren, richtten overheden en marktpartijen in 2015 het Nationaal Waterstof Platform op. MMG Advies levert de secretaris van het NWP en ondersteunt de werkgroep Duurzame Waterstofeconomie. Deze werkgroep richt zich op de economische kansen van waterstof voor Nederland. Aan de orde is onder andere de rol van waterstof als opslagmogelijkheid voor energie binnen een toekomstige energievoorziening die hoofdzakelijk zal zijn gebaseerd op duurzame bronnen als zon en wind; ook wel Power-to-Gas genoemd. Op korte termijn buigt deze werkgroep zich over de vraag hoe de waterstofvoorziening voor mobiliteit zo snel mogelijk klimaatneutraal kan worden gemaakt. Want alleen dan heeft rijden op waterstof echt zin.

neem contact op

Twee waterstofauto's voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu