Adviesbureau voor duurzame logistiek

Duurzame logistiek voor gemeenten, provincies en regio’s

Duurzame logistiek en efficiency van goederenstromen zijn belangrijk voor u als gemeente, provincie of regio. Samen met het bedrijfsleven werkt u verder aan een betere bereikbaarheid. En aan de invoering van alternatieve brandstoffen, want die zijn beter voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

MMG Advies is gespecialiseerd in duurzame logistiek en helpt u deskundig met:

Overtuig uzelf en vraag om een gratis intakegesprek. Want dat helpt uw gedachtevorming en het verplicht u tot niets. Eerste aanspreekpunt binnen ons bureau voor duurzame logistiek is Emile van Rijn.

Integraal denken

Integraal denken vinden wij belangrijk. Daarom benaderen wij duurzame logistiek als een ontwikkel- en optimalisatieopgave. Met als centrale vraag: hoe kunnen de goederenstromen in uw omgeving toekomstbestendig worden georganiseerd, voor het realiseren van:

Natuurlijk kunnen opdrachten gaan over één of enkele onderwerpen, maar wij zullen daarbij altijd oog hebben voor het totaalplaatje.

Netwerk duurzame logistiek

We staan niet alleen om u te helpen. Want MMG Advies heeft een breed netwerk van deskundigen voor samenwerking en kennisuitwisseling. En we zijn goed bekend met lopende logistieke projecten en programma’s in ons netwerk. Daarnaast weten we hoe bedrijven hun logistiek en supply chain organiseren. Wij adviseren bedrijven daarover en helpen bij het invoeren van concrete verbetermaatregelen. Die kennis helpt ons vervolgens weer bij het gericht adviseren van overheden.

De partijen in ons netwerk zijn onder andere: Topsector LogistiekTKI-Dinalog, ConnektBeter Benutten regio’s, KIM, PBL, RIVM, TNO, CE Delft, ECN, technische universiteiten en hogescholen, transporteurs en verladers en brancheorganisaties zoals RAI Vereniging, BOVAG, TLN en evofenedex. Verder heeft MMG Advies binnen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken contactpersonen op verschillende terreinen.

Profiel

Emile van Rijn trekt het taakveld duurzame logistiek binnen MMG Advies. Hij is een ervaren senior adviseur met veel kennis en ervaring op de terreinen (duurzame) logistiek en supply chain management. Zowel bij bedrijven als overheden. Emile heeft een groot netwerk van professionals bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hij heeft meer dan 80 bedrijven advies gegeven over logistiek en supply chain processen. Ook heeft hij voor overheden verschillende publiek-private projecten opgezet en uitgevoerd. De kennis en ervaring van Emile wortelen in de studie Economie van Vervoer & Logistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder behaalde hij het diploma Certified Supply Chain Professional (APICS CSCP).

In vorige functies bij grote verladers was Emile logistiek manager en analist. De afgelopen 8 jaar werkte hij bij evofenedex als adviseur en project- en programmamanager. Emile was onder andere programmamanager Beter Benutten voor evofenedex in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (totale projectwaarde € 200.000, meerdere deelprojecten), projectmanager Logistieke ontkoppelpunten (in samenwerking met het Ministerie van I&W en TLN) en projectmanager Horizontale samenwerking. Dit laatste project (totale projectwaarde € 2 miljoen) wordt uitgevoerd in samenwerking met Tilburg Universiteit en is onderdeel van het Topsector Logistiek programma.

Naast kwalificaties op de vakgebieden (duurzame) logistiek en supply chain management, heeft Emile een sterke drive om goede resultaten te behalen. Hij kan met zijn analytische vaardigheden snel logistieke en supply chain processen doorgronden. Bovendien weet hij mensen te betrekken en te verbinden.

Projectervaring

Beter Benutten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en het bedrijfsleven werken samen aan het programma Beter Benutten. Projecten binnen dit programma moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland. De projecten moeten de logistiek van bedrijven slimmer, goedkoper en duurzamer maken. Dergelijke structurele logistieke aanpassingen bij bedrijven kunnen bijvoorbeeld zorgen voor minder vrachtauto’s in de ochtendspits, een betere informatie-uitwisseling en/of een efficiëntere stadsdistributie.

Emile van Rijn was vanuit evofenedex betrokken bij het Programma Beter Benutten. En mede initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van I&W, TLN, evofenedex en de regio’s. Bij verschillende regio’s heeft Emile ondersteund in het opzetten en managen van projecten en het monitoren van behaalde resultaten. Verder was hij projectleider van een aantal concrete projecten. Voorbeeldprojecten binnen Beter Benutten: optimalisatie distributiestructuur, ketenmanager, enquêtes, marketing- en communicatieplan, stadslogistiek.

Logistieke Ontkoppelpunten

Logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) zijn belangrijk om stedelijke gebieden efficiënter te bevoorraden. Grootschalige logistieke terreinen aan de randen van steden zijn hiervoor niet de enige oplossing. Bedrijven kunnen waarschijnlijk sneller en effectiever aan de slag met een flexibel netwerk van kleinschalige LOP’s. Dergelijke ontkoppelpunten kunnen logistieke bedrijven ook zelf aanbieden. In overleg met bedrijven en het ministerie van I&W hebben evofenedex en TLN daarom het initiatief genomen om een netwerk van kleinschalige LOP’s op te zetten, en dat te ondersteunen met een digitaal reserveringssysteem.

Emile van Rijn is één van de initiatiefnemers van dit project. Hij stond aan de basis van de eerste beeldvorming over het concept kleinschalige LOP’s. In mei 2018 wordt er een pilot gestart.

Compose – Horizontale samenwerking tussen verladers

Emile van Rijn was projectmanager van Compose, het onderzoeksproject voor horizontale samenwerking tussen verladers. Compose is onderdeel van de Topsector Logistiek en heeft een totale waarde van € 2 miljoen. Doel is om verdere samenwerking tussen verladers te faciliteren met een matchmaking- en netwerkmatching tool. Binnen het project ontwikkelen evofenedex en Tilburg Universiteit (met vier betrokken faculteiten): een matchmakingtool voor verladers, een community van koplopers op het gebied van horizontale samenwerking en samenwerkingsvormen voor verladers, waarbij de belangrijkste belemmeringen voor samenwerking worden opgelost. Emile was de aanjager om het project binnen de huidige structuren te initiëren.

Supply Chain Performance Check

Om zelfstandig interne supply chainprocessen te kunnen toetsen, ontwikkelde Emile van Rijn voor bedrijven de online Supply Chain Performance Check. Doel van deze check is om inzicht te krijgen in de prestaties van de huidige interne supply chain processen in jouw organisatie. De check gaat in op het supply chain beleid en op de samenwerking tussen de afdelingen: transport, inkoop, logistiek, voorraadbeheer en/of productieplanning. Emile ontwikkelde de check voor evofenedex in samenwerking met hoogleraar Jack van der Veen, die de evofenedex-leerstoel Supply Chain Management bekleedt aan Nyenrode Business Universiteit.

Duurzame mobiliteit

Duurzame logistiek en duurzame mobiliteit zijn aanpalende beleidsvelden. Ook in duurzame mobiliteit heeft MMG Advies een bewezen track-record. Wij stonden aan de basis van het eerste Plan van Aanpak Elektrisch Rijden en het Plan van Aanpak Truck van de Toekomst. Wij begeleidden de totstandkoming van de Innovatieagenda Mobiliteit. En we schreven mee aan Een Duurzame Brandstofvisie met LEF, in het bijzonder voor het thema ‘elektrisch rijden op waterstof met behulp van brandstofcellen’. In het verlengde hiervan ondersteunt en is Jean-Paul de Poorter van MMG Advies secretaris van het H2 Platform. Dit samenwerkingsverband van bedrijfsleven en overheid maakt onder andere werk van de planning en realisatie van waterstoftankstations in Nederland.

Unieke propositie MMG Advies

MMG Advies is uniek. Want door de kennis van logistieke processen, het beleid van overheden en de energietransitie in combinatie met een sterk netwerk, kan MMG Advies samen met u gericht aan de slag gaan.

 

Zaken doen met MMG Advies

MMG Advies is uw partner voor duurzame logistiek. Dus overtuig uzelf en vraag om een gratis intakegesprek. Want dat verplicht u tot niets. En het biedt de mogelijkheid om vrijblijvend te verkennen of er een klik is. Als u onze inschakeling daarna overweegt zorgen wij voor een duidelijke offerte. Ook die is gratis en verplicht u tot niets. Want pas als u onze offerte via een opdrachtbrief accepteert, gaan wij voor u – maar vooral ook samen met u – aan de slag.

MMG Advies werkt volgens de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). De managing partner van MMG Advies draagt het door de OOA toegekende predikaat Certified Management Consultant. Klikt u voor meer informatie hierover op het CMC logo.