Actualiteiten

Advies verduurzaming wagenpark voor bedrijven

23 juli 2019

MMG Advies adviseert bedrijven over het verduurzamen van hun wagenpark van personen-, bestel- en/of vrachtauto’s. Opdrachtgever is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het advieswerk voor circa 30 specifieke bedrijven start in september en loopt tot en met oktober 2019. Daarna zal de opgedane kennis en ervaring gedurende november en december breder worden verspreid. Klik door voor meer informatie of om uw interesse voor het verduurzamen van uw wagenpark onder de aandacht te brengen.

Lees meer

MMG Adviseurs in actie voor KWF en NFVN

6 mei 2019

Op 30 mei 2019 is het zover. Dan stappen Emile van Rijn en Jean-Paul de Poorter in Den Haag op hun racefiets voor een tocht van 1.200 kilometer naar de top van Alpe d’Huez. Onderweg wachten een slordige 22.000 hoogtemeters op de twee adviseurs. Maar Emile en Jean-Paul hebben er zin in en weten waar ze het voor doen: zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding en de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN).

Lees meer

Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht

18 maart 2019

In Utrecht bundelen Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, particuliere landgoedeigenaren en RUD Utrecht hun krachten. Daarom presenteerden zij op 14 maart 2019 het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht, dat zij met ondersteuning van MMG Advies ontwikkelden. Deze samenwerking is een antwoord op de stijgende recreatiedruk in het buitengebied en in opengestelde natuurterreinen. Goed toezicht is dan nodig om de natuur te beschermen. En ook om bezoekers prettig en veilig van het buitengebied en de natuur te laten genieten. De provincie Utrecht steunt de samenwerking financieel, want als eerste provincie stelt Utrecht de toezichtbijdrage binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) open. De toezichtbijdrage is € 17,= per hectare per jaar. Dit komt voor heel Utrecht neer op een (extra) provinciale bijdrage van € 340.000,= per jaar.

Lees meer

Duurzame logistiek: samen chaordisch ontwikkelen

28 februari 2019

Duurzame logistiek, een taai vraagstuk dat een specifieke aanpak vereist. Dat schreef MMG Advies medio november 2018 in een artikel waarin duurzame logistiek als taai vraagstuk werd gekarakteriseerd en ontleed. In dit vervolgartikel komen we terug op wat die specifieke aanpak van taaie vraagstukken en dus ook duurzame logistiek inhoudt. Die aanpak luidt kort en goed samen chaordisch ontwikkelen.

Lees meer

Een chaordisch 2019!

21 december 2018

Wij wensen u een gelukkig, gezond en chaordisch 2019. Schep in het nieuwe jaar bewust eens wat chaos, om daar vervolgens stap voor stap orde in aan te brengen. Chaos kan onverwachte en creatieve inzichten losmaken en dat is een onmisbare eerste stap voor een succesvolle aanpak van (organisatie)vraagstukken die moeilijk, onzeker en (nog) vaag zijn. Vervolgens is het zaak om patronen te herkennen, elementen te combineren en samenhang aan te brengen, om de chaos te ordenen. Chaordisch werken dus.

Lees meer

Duurzame logistiek: een taai vraagstuk dat een specifieke aanpak vereist

15 november 2018

Duurzame logistiek is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Een succesvolle aanpak ervan staat of valt met omgevingsinclusief denken. En onderkenning van het feit dat duurzame logistiek een taai vraagstuk is met specifieke kenmerken waarop moet worden ingespeeld. Alleen dan zal van de huidige projecten met koplopers tot een aanpak kunnen worden gekomen om de massa van logistieke dienstverleners en verladers in beweging te krijgen. En dat is nodig voor daadwerkelijke verandering.

Lees meer