Visie

Veranderde tijden

Uw speelveld is veranderd. Uw opdrachtgevers sturen strakker. Uw doelgroepen zijn mondiger. Beiden verwachten meer voor minder. Dit maakt organisatieverbetering nodig: het moet sneller, transparanter, goedkoper en met meer service. Maar ook slimmer: op nieuwe innovatieve manieren moet u de behoeften van uw opdrachtgevers en doelgroepen vervullen. Tot slot werkt u meer samen. Want vraagstukken zijn complexer dan vroeger. En organisaties hebben hun keten- of netwerkpartners nodig.

Op het nieuwe speelveld kijkt u anders naar adviesbureaus. U verwacht niet alleen hoogwaardig advies. Maar ook hulp bij het werkbaar krijgen en realiseren daarvan. Bij de dingen gedaan krijgen. Verder rekent u op kennis van uw sector. Voor adviezen die ertoe doen. En voor het in uw keten of netwerk kunnen vervullen van een regierol voor (betere) samenwerking.

 

Hoe wij daarop inspelen

MMG Advies is gereed om u op het nieuwe speelveld bij te staan.

Ten eerste koesteren we onze positie als nichespeler voor overheden, bedrijven en non profit op de terreinen duurzaamheid en een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Om met kennis van zaken efficiƫnt en effectief voor u te presteren.

Ten tweede leveren we niet alleen rapporten. Daarnaast fungeren we als sparringpartner en meewerkend (voor)man bij het onderzoeken en vernieuwen van uw missie, visie, beleid en activiteiten en het werkend krijgen daarvan. Als organisatieprofessional zorgen we ervoor dat verbeteringenĀ in het perspectief van uw complete organisatie worden doordacht en ingevoerd. En we (bege)leiden onafhankelijk en resultaatgericht uw samenwerkings- en co-creatieprocessen.

Ten derde bieden we meerwaarde door het delen van kennis over organiseren, veranderen en samenwerken via onder andere de actualiteiten op onze website.

 

neem contact op