Onderzoek naar innovatieve Cross Chain Control Center projecten

Onderzoek naar innovatieve Cross Chain Control Center projecten

De Topsector Logistiek heeft de ambitie om maximaal bij te dragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland.

Eén van de actielijnen van de Topsector was de Cross Chain Control Centers (4C). Dit zijn regiecentra waarin de modernste technologie, geavanceerde softwareconcepten en supply chain professionals samenkomen. In een Cross Chain Control Center worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door gegevens tussen verschillende logistieke ketens uit te wisselen, kan binnen 4C transport ketenoverstijgend worden georganiseerd.

Naast de bekende ontwikkelingen is er ook behoefte aan inzicht welke innovatieve ontwikkelingen en projecten er nog meer zijn (in Nederland) die buiten de Topsector Logistiek zijn ontstaan, succesvol zijn en bijdragen aan de doelstellingen van de 4C actielijn. MMG Advies heeft succesvol onderzoek gedaan naar:

  • programma’s die een positieve impact hebben op zowel bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid in de regio en die goed aansluiten bij de doelstellingen van de 4C actielijn van de Topsector Logistiek;
  • projecten uit punt 1 de aansluiten bij de missie, visie en strategie van de 4C actielijn van de Topsector Logistiek;
  • projecten uit punt 2 die kostenefficiënt kunnen worden opgeschaald in dezelfde dan wel een andere regio.
neem contact op