Referenties

Dierenbescherming

Dierenbescherming

“Het sterke aan MMG Advies is dat ze niet denken in vaste sjablonen, maar creatief analyseren en maatwerk leveren. Je bent geen nummer, maar een herkenbare klant waar ze naar luisteren en die ze actief betrekken.” – Frank Dales, (oud) directeur Dierenbescherming

Stichting LMA

Stichting LMA

“Ik heb Jean-Paul de Poorter van MMG Advies leren kennen als een uitermate goed ingevoerde professional op het dossier Milieu in het algemeen en Afval in het bijzonder. Hij heeft mij niet alleen van inhoudelijk uitstekende adviezen voorzien, hij heeft ook nog een belangrijke rol gespeeld in het bij elkaar brengen van de drie koepels (I&M, IPO en VNG) bij de totstandkoming van een nieuw samenwerkings- en uitvoeringsconvenant. Voor een volgend vraagstuk zou ik hem zeker opnieuw benaderen.” – Fred Doeleman, interim-directeur Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

RIVM

RIVM

“Jean-Paul de Poorter van MMG Advies is een deskundige consultant die op organisatorisch vlak op een duidelijke en zakelijke wijze orde kan scheppen in complexe vraagstukken. Hij is zeer pro-actief en toont op een persoonlijke wijze klantgerichte betrokkenheid. Hij heeft mij zeer geholpen met het stroomlijnen van vele werkprocessen en de relatie met drie opdrachtgevers in een nog complexere internationale context.” – Dick Sijm, Hoofd Integrale Risico Beoordeling RIVM, thans NVWA