Projectleiding Capaciteit & Planning Container Exchange Route

Projectleiding Capaciteit & Planning Container Exchange Route

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de Container Exchange Route (CER). De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers te minimaliseren. Dit leidt tot een verbetering van het achterland- en transhipment product. Bovendien versterkt het de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als container hub. De CER bundelt containerstromen; daardoor hoeven treinen, barges en feederschepen niet langer naar alle verschillende terminals te gaan (bron: Havenbedrijf Rotterdam).

MMG Advies voert de rol van Projectleider Capaciteit & Planning.  Voor een efficiënt transport op de CER heeft MMG Advies een Europese Tender begeleidt om te komen tot een leverancier van routeoptimalisatiesoftware voor de CER. Hierbij rekening houdend met alle randvoorwaarden van het transport en de belangen van de verschillende stakeholders. De aanbesteding is succesvol gegaan. MMG Advies begeleidt nu de leverancier om te komen tot een intelligent software programma voor de routeoptimalisatie. Belangrijkste aspecten hierbij zijn duurzaamheid, efficiency en integratie van de belangen van alle stakeholders (o.a. de terminals) in de planning.

neem contact op