Adviesbureau voor afvalmanagement

Afvalmanagement

MMG Advies helpt u bij afvalmanagement. Het goed afvoeren of inzamelen van afvalstoffen blijft een wezenlijk onderdeel van een goed milieubeheer. MMG Advies heeft meer dan 20 jaar ervaring met uiteenlopende afvalonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, afgekort GFT. MMG Advies adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu (destijds VROM) over het te voeren beleid op dit terrein. Vervolgens zette MMG Advies een passende uitvoeringsorganisatie op, inclusief een GFT informatiepunt, en zorgde enige tijd voor het functioneren daarvan. MMG Advies gaf diverse overheden en bedrijven strategisch advies over uiteenlopende aspecten van afvalmanagement en afvalverwijderingsmethoden en de planning en realisatie van technieken en installaties.

Circulaire economie

Op dit moment is er veel aandacht voor het verhogen van het aandeel hergebruik, vooral bij huishoudens. Nieuwe grondstoffen worden in toenemende mate schaars. De winning van nieuwe grondstoffen is bovendien vaak erg belastend voor de omgeving en kost veel energie. Daarom zien we afvalstoffen in Nederland in toenemende mate als waardevolle grondstoffen. Deze nieuwe invalshoek van een circulaire economie vraagt om een heel andere kijk op afvalstoffen en daarmee om een alternatieve logistiek. Vooral bij huishoudens is er veel te winnen. MMG Advies helpt overheden en bedrijven met het goed inrichten van hun afvallogistiek. Op een zodanige wijze dat afvalstoffen grondstoffen (kunnen) worden.

Internationaal

Afvalstoffenmanagement is een internationaal onderwerp. MMG Advies werkte in Tsjechiƫ, Roemeniƫ en Georgiƫ mee aan het organiseren van de inzameling en verwerking van gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen. In alle gevallen moest er een nieuwe structuur worden opgezet, samenwerkingsverbanden worden gesmeed en investeringen in installaties worden begeleid.

Voor meer informatie over de opdrachten die MMG Advies op dit terrein met succes heeft uitgevoerd verwijzen wij naar ons projectenoverzicht.

Enkele interessante links voor meer informatie zijn de sites van RWS Leefomgeving en de GAD