Adviesbureau voor duurzame mobiliteit

MMG Advies is gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Op dit gebied adviseren we overheden, bedrijven en branche-organisaties bij strategie- en beleidsontwikkeling. Ook staan we hen bij als project- en programmamanager. Tot slot fungeren we als (bege)leider van samenwerkingsprocessen in hun ketens en netwerken. MMG Advies werkt(e) onder andere voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst Zuid-Holland ZuidRAI Vereniging en BOVAG.

Verkleinen milieu-impact

Vraagstukken waar MMG Advies aan werkt hebben vaak betrekking op het verkleinen van de milieu-impact van verkeer en vervoer. Geluidhinder, luchtverontreinigende stoffen en CO2 zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Tegenwoordig zijn ook projecten voor de introductie van innovatieve voertuigen en duurzame brandstoffen populair. Mede in het licht van de algemene energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen.

Bekijkt u de verschillende referentieopdrachten in ons projectenoverzicht.