Adviesbureau voor gemeenten en duurzame mobiliteit

Oplossingen voor gemeenten

MMG Advies is gespecialiseerd in duurzame mobiliteit en helpt gemeenten met:

– Beleidsvisies

– Beleids- en uitvoeringsprogramma’s

– Monitoring en evaluatie

– Projectmanagement

– Coalitie- en consortiavorming en publiek-private samenwerking

 

Overtuig uzelf en vraag om een gratis intakegesprek.

Dat helpt uw gedachtevorming en het verplicht u tot niets.

 

Integraal denken

Integraal denken vinden wij belangrijk. Vanuit de invalshoeken people, planet en profit benaderen wij duurzame mobiliteit als een ontwikkel- en optimalisatieopgave. Met als centrale vraag: hoe kan de mobiliteit in deze gemeente toekomstbestendig worden geregeld, omwille van:

– Schone lucht;

– Klimaatneutraliteit;

– Geluid;

– Verkeersveiligheid;

– Bereikbaarheid;

– Leefbaarheid; en

– Economische ontwikkeling.

Natuurlijk kunnen opdrachten gaan over één of enkele onderwerpen, maar wij zullen daarbij altijd oog hebben voor het totaalplaatje.

 

Netwerk

We staan niet alleen om u te helpen. MMG Advies beschikt over een breed netwerk van deskundigen van onder andere: het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), TNO, CE Delft, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de technische universiteiten en diverse brancheorganisaties waaronder RAI Vereniging, BOVAG, TLN en EVO. Ook binnen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken heeft MMG Advies contactpersonen op uiteenlopende terreinen.

 

Klanten die u voorgingen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) werkt voor de provincie Zuid-Holland en 17 gemeenten waaronder, centraal gelegen in het werkingsgebied, de Drechtsteden. De Drechtsteden zijn een dichtbevolkt knooppunt van auto-, vaar- en spoorwegen. Duurzame mobiliteit is er dan ook een centrale opgave. MMG Advies hielp de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met een Toekomstverkenning, een daarop gebaseerd Uitvoeringsprogramma en de opzet van een Expertisecentrum.

drechtsteden
De Drechtsteden, dichtbevolkt knooppunt van auto-, vaar- en spoorwegen met duurzame mobiliteit als centrale opgave

 

Geen gemeente, maar wel uiterst relevant voor gemeentelijke activiteiten voor duurzame mobiliteit, zijn de opdrachten van MMG Advies voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij stonden mee aan de basis van het eerste Plan van Aanpak Elektrisch Rijden en het Plan van Aanpak Truck van de Toekomst. Wij begeleidden de totstandkoming van de Innovatieagenda Mobiliteit. En we schreven mee aan Een Duurzame Brandstofvisie met LEF, in het bijzonder voor het thema ‘elektrisch rijden op waterstof met behulp van brandstofcellen’. In het verlengde hiervan ondersteunt MMG Advies het Nationaal Waterstof Platform. Dit samenwerkingsverband van bedrijfsleven en overheid maakt onder andere werk van de planning en realisatie van waterstoftankstations in Nederland.

 

Zaken doen met MMG Advies

MMG Advies is uw partner voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Overtuig uzelf en vraag om een gratis intakegesprek. Dat verplicht u tot niets en biedt de mogelijkheid om vrijblijvend te verkennen of er een klik is. Als u onze inschakeling overweegt zorgen wij voor een duidelijke en transparante offerte. Ook die is gratis en verplicht u tot niets. Pas als u onze offerte via een opdrachtbrief accepteert gaan wij voor en vooral ook met u aan de slag.

MMG Advies werkt volgens de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). De managing partner van MMG Advies draagt het door de OOA toegekende predikaat Certified Management Consultant. Klikt u voor meer informatie op het logo.

cmc_logo