Adviesbureau voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

MMG Advies is gespecialiseerd in vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op dit terrein adviseren we (samenwerkende) bevoegde overheden en autoriteiten bij beleidsontwikkeling. Verder helpen we uitvoerende diensten bij het organiseren en programmeren van de uitvoering. En we ondersteunen samenwerkingsprocessen van koepelorganisaties als het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en de vereniging van omgevingsdiensten (OmgevingsdienstNL) gericht op nationale en regionale afstemming van beleid en uitvoering. Hier zijn meestal ook ministeries en hun inspecties bij betrokken. En vaak ook de strafrechtelijke partners OM en politie.

Landelijke Handhavingstrategie

Een goed voorbeeld is het samenwerkingsproces dat heeft geleid tot de Landelijke Handhavingstrategie. Wij ondersteunden dit proces, voedden het inhoudelijk en verzorgden de penvoering van het document. Sinds 2015 voeren de bevoegde overheden de Landelijke Handhavingstrategie in en doen zij ervaring op met de toepassing ervan.

Verschillende kleursporen

Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving worden verschillende kleursporen onderscheiden. Rood voor ruimtelijke ordening, grijs voor milieu, groen voor natuur en blauw voor water. MMG Advies heeft ervaring met projecten voor al deze kleursporen. En ook met projecten die gericht zijn op samenwerking tussen en integratie van de verschillende kleursporen.

Het nieuwe stelsel

MMG Advies is goed ingevoerd in het nieuwe stelsel voor de leefomgeving van opdrachtgevende bevoegde overheden en opdrachtnemende omgevingsdiensten. MMG Advies is bekend met de vraagstukken die samenhangen met de invoering van dit nieuwe stelsel. Dit geldt ook voor de eisen die aan de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden gesteld, zoals de zogenoemde kwaliteitscriteria voor bevoegde overheden. Deze criteria betreffen de opleiding en ervaring van medewerkers. En het cyclisch beleids- en uitvoeringsproces dat bevoegde overheden en hun uitvoerende diensten doorlopen, het BIG 8 model. Het Spoorboekje kwaliteit van de VNG bevat een heldere toelichting hierop.

Bekijkt u de verschillende referentieopdrachten in ons projectenoverzicht.