Adviesbureau voor samenwerken

Samenwerken

Samenwerken in en tussen organisaties is populair, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Wat vaak onderbelicht blijft, is dat samenwerken nogal eens strandt. Simpelweg omdat het razend moeilijk is en er veel bij komt kijken.

MMG Advies begeleidt uiteenlopende samenwerkingen. Een recent voorbeeld is het begeleiden van het proces naar het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht. Daarbij steunen we op bewezen inzichten uit onze eigen praktijk en die van anderen. Van dit laatste is Leren samenwerken tussen organisaties een goed voorbeeld. Dit werk was managementboek van het jaar 2013.

Wilt u meer halen uit samenwerking of een samenwerkingsverband opstarten? Vraag dan om een gratis kennismakingsgesprek. Dat verplicht u tot niets en het levert u op zijn minst een vernieuwende invalshoek op. Beloofd!

 

Ingrediënten

Samenwerken tussen organisaties is een gerecht van vijf ingrediënten die moeten samensmelten:

1 Een gedeelde ambitie

2 Recht doen aan belangen

3 Een professionele organisatie

4 De juiste groepsdynamiek

5 Het juiste proces

 

1. Een gedeelde ambitie

Samenwerken brengt gedoe met zich mee. Je geeft iets op van jezelf in de hoop er meer voor terug te krijgen. Dat ‘meer’ moet dan wel reëel zijn en van de grond kunnen komen. Bezint eer ge begint is het adagium. Noodzakelijke vragen om qua ambitie samen en expliciet te beantwoorden zijn onder andere: wat kunnen we samen meer bereiken dan ieder voor zich? Wat vindt ieder van ons echt betekenisvol en passen de antwoorden bij elkaar? Hanteren we dezelfde definities, zodat we het over hetzelfde hebben? Hoe kan elk van ons door de samenwerking ook afzonderlijk beter presteren? Wat wil ieder van ons bewust buiten de samenwerking houden en hoe kunnen we daarmee omgaan?

MMG Advies is een ervaren onafhankelijke derde en daarom als geen ander in staat om te verkennen of een gedeelde ambitie haalbaar is. Als basis voor de samenwerking die u wenst aan te gaan.

 

2. Recht doen aan belangen

We hebben allemaal belangen. Goed samenwerken betekent niet dat je die belangen opgeeft of onuitgesproken laat uit schaamte of om de ander niet te kwetsen. Goed samenwerken vereist juist dat je jouw belangen open en bloot op tafel legt. Ten eerste als toetsingskader voor oplossingen, want die moeten recht doen aan alle belangen om iedereen gemotiveerd en betrokken te houden. Ten tweede om een complete verkenning van de synergie tussen partijen mogelijk te maken, een zoektocht naar de soms totaal verrassende kansen om van één en één drie te maken.

Verlies-verlies of win-win?

oranges-273024_960_720

Wij denken hierbij altijd aan het voorbeeld waarin twee mensen een sinaasappel moeten verdelen. Als oplossing snijden ze de sinaasappel doormidden en krijgt ieder de helft. Daarna zijn beiden ongelukkig met dit resultaat, omdat de één eigenlijk alleen geïnteresseerd was in zoveel mogelijk sap om te drinken en de ander in zoveel mogelijk schil voor een chutney. Open praten over wat je wil had deze situatie kunnen voorkomen.

MMG Advies is een onafhankelijke derde en daarom veilig voor betrokkenen om zich uit te spreken over hun belangen. MMG Advies geeft partijen op basis hiervan helder en objectief inzicht in wat hen bindt en verdeelt. En waar er kansen zijn om van één en één drie te maken.

 

3. Een professionele organisatie

Samenwerkingsverbanden zijn organisaties. En die moet je professioneel organiseren en structureren. Alle aspecten van het organiseren en structureren van afzonderlijke organisaties komen daarbij in principe om de hoek kijken.

Samenwerkingsverbanden hebben dus een missie (waar staan we voor?), visie (waar gaan we voor?) en strategie (hoe gaan we dat doen?). Ze beschikken over werkprocessen die moeten aansluiten op de werkprocessen van de partners en daar waarde aan moeten toevoegen. En ze vragen om besturing en afspraken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En ook om afspraken over informatie-uitwisseling, interne en externe communicatie en de verdeling van kosten en opbrengsten. Afhankelijk van het formele karakter van de samenwerking zijn de organisatie en structuur ervan lichter of zwaarder, maar alle genoemde organisatieaspecten verdienen altijd aandacht.

MMG Advies heeft veel ervaring met het ontwikkelen van (samenwerkings)organisaties. Diverse actualiteiten en projectbeschrijvingen op onze website illustreren dit. Kijkt u eens verder rond.

 

4. De juiste groepsdynamiek

Samenwerken kan inhoudelijk nog zo zinvol zijn, het is een werkwoord en mensen moeten het doen. Mensen van verschillende organisaties uit verschillende organisatieculturen. Die als persoon meer of minder voor samenwerking open staan. Die van nature de kat uit de boom kijken of juist dominant aanwezig zijn. Ga er maar aan staan. Meer dan op zich staande organisaties, hebben samenwerkingsverbanden baat bij werken aan vertrouwen en conflicthantering.

Verder is hiërarchisch leiderschap uitgesloten en verbindend en/of transformationeel leiderschap noodzakelijk.De leider stimuleert, motiveert en inspireert, om een zodanige betrokkenheid te realiseren dat (de mensen van) betrokken organisaties uit zichzelf en boven verwachting presteren. De leider heeft charisma en overtuigingskracht. Hij/zij inspireert en motiveert en is in staat om situationeel aandacht te geven en betrokkenen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Tot slot stimuleren leiders in samenwerking en innovatie het denken vanuit verschillende invalshoeken.

MMG Advies biedt ondersteuning bij het (voor- of achteraf) onderzoeken en beoordelen van groepsdynamieken en het zo nodig bedenken van interventies om hierin verbetering te brengen.

 

5. Het juiste proces

Staande organisaties zijn op gang, maar samenwerkingsverbanden moeten op gang worden gebracht. Dat gaat niet vanzelf. Het vereist een initiatiefnemer die partijen voor de samenwerking enthousiasmeert. Het vereist een stappenplan met een logische fasering, waarin de juiste dingen worden gedaan, in de juiste volgorde en op het juiste moment. En het vereist een sfeer waarin, naast de inhoud van de samenwerking, aandacht bestaat voor de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Een valkuil is te veel resultaatgerichtheid bij aanvang, met name vanuit de initiatiefnemer, waardoor beoogde partners zich overvallen voelen en terugdeinzen en de beoogde samenwerkingsrelatie niet goed van de grond komt.

Iedereen zal in zijn eigen tempo aan de samenwerking moeten wennen en dat kost tijd. Gericht projectmanagement dat onzekerheid toelaat en een duidelijke plaats geeft is in de regel dan ook te verkiezen boven klassiek en strak op resultaat gericht projectmanagement.

MMG Advies heeft diverse samenwerkingsprocessen in de benen geholpen. Als programma- of projectmanager. En als programma- of projectsecretaris. U vindt verschillende voorbeelden op onze website.

 

Evaluatie van samenwerkingsverbanden

De beschreven elementen van een goede samenwerking zijn niet alleen bruikbaar om goede samenwerkingsrelaties aan te gaan. Ze kunnen ook dienen om samenwerkingsverbanden te evalueren en verbeteren. Samenwerkingsproblemen die scherp in beeld kunnen komen zijn onder andere: een gebrek aan gedeelde ambities, verwatering van de potenties van samenwerken, personele instabiliteit, schijnsamenwerking, onderorganisatie, volharden in beelden van de ander, dubbele loyaliteiten en achterbanproblemen en sluimerende machtsspelen.

Wilt u meer halen uit uw samenwerkingsverband? Vraag dan om een gratis kennismakingsgesprek. Dat verplicht u tot niets en levert u op zijn minst een nieuwe invalshoek op. Beloofd!

 

“If you want to be incrementally better: be competitive. If you want to be exponentially better: be cooperative” – David J. Bishop

 

Interessante links

leren-samenwerken-tussen-organisaties

cover-samenwerken_tcm109-417003

logo-icoon_rgb_def