Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht

Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht18 maart 2019

Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht

In Utrecht bundelen Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, particuliere landgoedeigenaren en RUD Utrecht hun krachten. Daarom presenteerden zij op 14 maart 2019 het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht. Deze samenwerking is een antwoord op de stijgende recreatiedruk in het buitengebied en in opengestelde natuurterreinen. Goed toezicht is dan nodig om de natuur te beschermen. En ook om bezoekers prettig en veilig van het buitengebied en de natuur te laten genieten. De provincie Utrecht steunt de samenwerking financieel, want als eerste provincie stelt Utrecht de toezichtbijdrage binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) open. De toezichtbijdrage is € 17,= per hectare per jaar. Dit komt voor heel Utrecht neer op een (extra) provinciale bijdrage voor natuurtoezicht van € 340.000,= per jaar.

Procesbegeleiding MMG Advies

MMG Advies begeleidde het proces naar het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht.  Het proces was verdeeld in een verkenningsfase, een ontwerpfase en een besluitvormingsfase. In de verkenningsfase analyseerden de partners de specifieke opgaven in Utrecht. Alsmede welke middelen zij hiervoor gezamenlijk beschikbaar hebben en hoe zij zouden kunnen samenwerken. In de ontwerpfase ontwikkelden de partners concreet het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht. En in de besluitvormingsfase werd het model binnen alle partijen afzonderlijk op draagvlak getoetst en goedgekeurd, als opmaat naar de gezamenlijke presentatie op 14 maart 2019.

MMG Advies is ervaren in het begeleiden van samenwerkingsprocessen. Klik hier voor onze visie op samenwerken.

Gedeputeerde Maasdam en Jean-Paul de Poorter van MMG Advies

 

Gezamenlijke toezichtkalender

Centraal principe van het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht is een jaarlijkse Gezamenlijke toezichtkalender voor gezamenlijke prioriteiten. De prioriteiten in 2019 zijn: honden, ruiters, motorcrossers en mountainbikers, naleving van de openstellingsregels, (tuin)afvalstort en stroperij. In de Gezamenlijke toezichtkalender 2019 zijn deze prioriteiten op strategisch/tactisch niveau uitgewerkt op de volgende onderdelen:

  • De doelstellingen van de partners.
  • De effecten die de partners nastreven.
  • Welke partijen in welke rol bij de prioriteit betrokken zijn, coördinerend en uitvoerend.
  • Welke acties er tijdens het jaar worden voorbereid en uitgevoerd en welke concrete producten zullen worden opgeleverd. Daaronder in elk geval een verslag per actie met de resultaten, zodat de opbrengsten van het samenwerkingsmodel worden bijgehouden. En opdat partijen tegen het eind van ieder jaar de samenwerking kunnen evalueren.
  • Op welke gebieden de focus ligt en in welke periode(s) van het jaar de activiteiten vooral zullen worden uitgevoerd.
  • De uit te voeren communicatie, zowel vooraf als achteraf.

Overleg en coördinatie

De partners gebruiken bestaande overleggen op operationeel, tactisch en strategisch niveau om het samenwerkingsmodel te laten slagen. Zij hebben slechts één nieuw (bestuurlijk) overleg per jaar toegevoegd om de samenwerking en resultaten in het voorbije jaar te evalueren. En om de Gezamenlijke toezichtkalender voor het komend jaar vast te stellen. De handhavingsregisseur van de provincie Utrecht verzorgt de algemene coördinatie. Hij bewaakt bijvoorbeeld dat partijen jaarlijks een Gezamenlijke toezichtkalender maken. De coördinatie van de uitvoering gebeurt door één van de betrokken organisaties als themahouder. RUD Utrecht ondersteunt alle themahouders. Bij RUD Utrecht wordt ook een coördinerend BOA loket ingesteld. Dit loket bemiddelt tussen vragers naar en aanbieders van BOA capaciteit. En dit loket fungeert als verzamelpunt van toezichtinformatie. Deze informatie betreft meldingen bij het 24/7 meldpunt. Als ook de rapportages van gezamenlijke acties en informatie uit het zogenoemde BOA registratiesysteem (BRS).

Plan-do-check-act

Met het Utrechts samenwerkingsmodel natuurtoezicht gaan betrokken partners cyclisch te werk. Dat betekent dat zij streven naar het samen steeds verder verbeteren van het gezamenlijke toezicht en de gezamenlijke handhaving. Zij doen dat door voor gezamenlijke prioriteiten: samen te programmeren, samen uit te voeren, samen te monitoren en samen te evalueren en bij te sturen. Daar zullen landschap, natuur en recreanten als alles goed gaat de vruchten van gaan plukken.

Lees voor meer informatie ook het persbericht van de provincie Utrecht. Of het artikel dat verscheen in het AD.

Benieuwd wat MMG Advies voor uw samenwerking kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.