Adviesbureau voor gemeenten en vergunningverlening, toezicht en handhaving

VTH-oplossingen voor gemeenten

MMG Advies is gespecialiseerd in vergunningverlening, toezicht en handhaving, afgekort VTH. We helpen gemeenten met:

– Beleidsvisies en strategieën (naleef-, vergunning-, toezicht-, handhaving- en/of gedoogstrategie)

– Beleids- en uitvoeringsprogramma’s

– Het effectief en efficiënt organiseren van de uitvoering

– De omgevingsdienst en het goed vormgeven van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie

– Project- en interim-management

 

Overtuig uzelf en vraag om een gratis intakegesprek.

Dat helpt uw gedachtevorming en het verplicht u tot niets.

 

Integraal denken

Integraal denken vinden wij belangrijk. Ten eerste binnen de gemeente, om alle VTH-taken op elkaar af te stemmen en goed te verbinden met andere gemeentelijke opgaven en ambities. Wat dan helpt is onze ervaring met projecten voor alle kleursporen: rood voor ruimtelijke ordening, grijs voor milieu, groen voor natuur en blauw voor water.

Ten tweede extern, door rekening te houden met regionale en landelijke ontwikkelingen. Wat dan in ons voordeel spreekt is de regelmatige begeleiding van samenwerkingsprocessen gericht op regionale en nationale afstemming van beleid en uitvoering. Voor gemeenten is de VNG hierbij betrokken. Andere partners zijn het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de vereniging van omgevingsdiensten (OmgevingsdienstNL), landelijke inspecties waaronder de ILT en de strafrechtelijke partners OM en politie. Een goed voorbeeld is het samenwerkingsproces dat heeft geleid tot de Landelijke Handhavingstrategie.

 

Netwerk

We staan niet alleen om u te helpen. MMG Advies beschikt over een breed netwerk van VTH-professionals bij bevoegde overheden, omgevingsdiensten, landelijke inspecties en autoriteiten, OM en politie.

 

Enkele klanten die u voorgingen

logo-rud-drenthe

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn eigenaar van de RUD Drenthe. Bij de start van de RUD spraken zij af dat de uitvoering van de VTH-taken per gemeente zoveel mogelijk gelijk moet zijn. Dan kan de RUD Drenthe efficiënter werken. En het speelveld voor bedrijven is dan gelijk. MMG Advies begeleidde het proces van gemeenten en provincie dat leidde tot een uniform minimaal uitvoeringsniveau, de zogenoemde ‘Drentse Maat’. Vervolgens hielpen wij bij het opzetten van een systematiek van outputfinanciering. Met die systematiek betalen de gemeenten en de provincie de RUD voor de uitvoering van de VTH-taken volgens het uitvoeringsniveau van de Drentse Maat, geprojecteerd op hun specifieke bedrijvenbestand en hun werklast die niet inrichtinggebonden is (bijvoorbeeld grondstromen).

Logo midden-drenthe

MMG Advies adviseert en ondersteunt de gemeente Midden-Drenthe bij het opstellen van integraal VTH-beleid. Met de gemeente zoeken we naar de samenhang tussen alle VTH-taken. En vervolgens kijken we hoe de uitvoering slimmer en effectiever kan. Bijvoorbeeld door taken te combineren. Of door informatie die de ene taak oplevert te benutten voor andere taken.

De aanpak bestaat uit verschillende stappen. Stap 1 is een inventarisatie van de gemeentelijke taken en hoe die nu worden uitgevoerd. Stap 2 is een extern onderzoek, waarin burgers en bedrijven wordt gevraagd welke VTH-onderwerpen en taken zij belangrijk vinden. De resultaten van stap 1 en 2 combineren we in stap 3 tot het VTH-beleid van de gemeente. In stap 4 volgt de vertaling naar doelen en ambities. In stap 5 organiseren we de uitvoering en zetten die in gang. Stap 6 besluit de aanpak met een monitoringsplan. Zo kan de gemeente de uitvoering en de realisatie van de gestelde doelen en ambities volgen. En bepalen of het integraal VTH-beleid succesvol is. Hieruit volgen signalen en aangrijpingspunten voor verbetering.

 

Zaken doen met MMG Advies

MMG Advies is uw partner voor VTH-oplossingen. Overtuig uzelf en neem contact op voor een gratis intakegesprek. Dat verplicht u tot niets en biedt de mogelijkheid om vrijblijvend te verkennen of er een klik is. Als u onze inschakeling overweegt zorgen wij voor een duidelijke en transparante offerte. Ook die is gratis en verplicht u tot niets. Pas als u onze offerte via een opdrachtbrief accepteert gaan wij voor en vooral ook met u aan de slag.

MMG Advies werkt volgens de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA). De managing partner van MMG Advies draagt het door de OOA toegekende predikaat Certified Management Consultant. Klikt u voor meer informatie op het logo.

cmc_logo