Integraal VTH-beleid

Integraal VTH-beleid

Op zoek naar samenhang

MMG Advies adviseert en ondersteunt de gemeente Midden-Drenthe bij het opstellen van integraal VTH-beleid. VTH staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Integraal VTH-beleid wil zeggen dat we met de gemeente zoeken naar de samenhang tussen alle VTH-taken. En dat we vervolgens samen kijken hoe we de uitvoering slimmer en effectiever kunnen maken. Bijvoorbeeld door taken te combineren. Of door informatie die de ene taak oplevert te benutten voor andere taken.

Logo midden-drenthe

Stapsgewijze aanpak

De aanpak die we volgen bestaat uit verschillende stappen. Stap 1 is een intern onderzoek dat de betrokken gemeentelijke teams uitvoeren. Zij inventariseren de gemeentelijke taken. En zij brengen de huidige uitvoering in beeld. Stap 2 is een extern onderzoek. Daarbij vragen we burgers en bedrijven welke VTH-onderwerpen en taken zij belangrijk vinden. En ook of zij kansen zien voor samenwerking tussen initiatieven van burgers of bedrijven en de gemeente, die de samenleving ten goede komt.

De resultaten van stap 1 en 2 combineren we in stap 3 met elkaar. Dan ontwikkelen we het VTH-beleid van de gemeente. En maken we een logische visie op het wat en hoe van de VTH-taken. Centrale vragen hierbij: wat wil de gemeente Midden-Drenthe – mede gezien haar omgeving – met de VTH-taken bereiken (strategie)? En hoe wil de gemeente daar vorm en inhoud aan geven (tactiek)?

Als het VTH-beleid en de visie gereed zijn, vertalen we die in stap 4 naar doelen en ambities. In stap 5 volgt de operationalisering: hierbij organiseren we de uitvoering van de VTH-taken en bepalen we de wijze van uitvoeren. Dit resulteert in een werkprogramma. Uiteraard is het project niet af zonder stap 6: het maken en uitvoeren van een monitoringsplan. Zo kan de gemeente de uitvoering en de realisatie van de gestelde doelen en ambities volgen. En bepalen of het integraal VTH-beleid succesvol is. Hieruit volgen signalen en aangrijpingspunten voor verbetering.

neem contact op