Landelijke Handhavingstrategie

Landelijke Handhavingstrategie

Passend interveniëren

Bedrijven en burgers moeten zich houden aan regels om de leef­om­geving veilig, schoon en gezond te houden. Meestal gaat dat goed en leven bedrijven en burgers de regels na. Maar het komt ook voor dat bedrijven en burgers regels over­treden. De overheden die zich druk maken om de leefom­geving hebben afgesproken dat zij in het hele land hetzelfde met overtredingen omgaan en samenwerken. Dat is vastgelegd in de Landelijke Handhavingstrategie (LHS).

Op 4 juni 2014 ontving de Staatssecretaris van Milieu de LHS uit handen van Henk van de Boer en Gerrit van der Burg namens het Interprovinciaal Overleg en het Openbaar Ministerie. Met de LHS treden provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, landelijke inspectiediensten, het OM en de politie op dezelfde manier op tegen overtredingen. Dat zorgt voor een gelijke behandeling van bedrijven en burgers. En voor een veilige, schone en gezonde leefomgeving.

Ontwikkelproces

MMG Advies begeleidde de ontwikkeling van de LHS en schreef de tekst. Omdat er veel verschillende organisaties en personen bij betrokken waren stelde dit onze procesvaardigheden danig op de proef. In een afwisselend proces van documentstudie en workshops met beleidsmakers, juristen, managers en toezichthouders en handhavers zorgden we eerst voor de realisatie van de inhoudelijke bouwstenen van de LHS. Samen met een divers samengestelde projectgroep smeedden we de bouwstenen vervolgens aaneen tot een goed gestructureerd en helder document.

Principe

Centraal principe van de LHS is dat handhavers hun manier van optreden bepalen door te kijken naar de gevolgen van de overtreding voor de leefomgeving in combinatie met het gedrag en de opstelling van de overtreder. Dit hebben we schematisch weergegeven met een matrix waarin de zwaarte van de overtredingen oploopt van linksonder naar rechtsboven in de matrix. De handhaver stelt de maatregelen die hij neemt hierop af. Lichte overtredingen leiden bijvoorbeeld tot een waarschuwing. Terwijl zware overtredingen bijvoorbeeld leiden tot het intrekken van de vergunning of zelfs het (tijdelijk) sluiten van het bedrijf. Ook strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie komt bij zware overtredingen voor.

Matrix LHS

Voor meer informatie over de LHS verwijzen wij u graag naar de website van Infomil.

neem contact op