Aardwarmte moet veilig gewonnen worden

Aardwarmte moet veilig gewonnen worden14 juli 2017

Aardwarmte moet veilig gewonnen worden

“Geothermie is een duurzame vorm van energie, maar ook aardwarmte moet veilig gewonnen worden voor mens en milieu”. Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de Staat van de sector Geothermie. MMG Advies droeg bij aan dit rapport.

Uitdagingen voor de sector

Voor een duurzame energievoorziening zijn de ambities op het gebied van geothermie hoog. Zowel bij de Rijksoverheid, decentrale overheden als bij private partijen. De risico’s van boren in de ondergrond naar aardwarmte blijven helaas vaak onderbelicht. Terwijl die risico’s te vergelijken zijn met de risico’s in de olie- en gassector. SodM wijst in de Staat van de sector op de uitdagingen van de sector geothermie. Samengevat komen die neer op: (1) deskundigheid en ervaring mobiliseren, toepassen en borgen voor volgende projecten, (2) de veiligheidscultuur versterken en (3) de wet- en regelgeving beter naleven. Kortom: volwassen worden.

Uitdagingen voor de overheid

Maar ook voor de overheid ziet SodM een belangrijke opgave. Speciaal voor het ministerie van Economische Zaken. Die opgave is ten eerste een strenge toetsing van projecten. Op deskundigheid, materiaalkeuze, projectmanagement en financiële zekerheden. Deze toetsing moet plaatsvinden voordat de minister van EZ een vergunning voor het opsporen en winnen van aardwarmte afgeeft. Die opgave is ten tweede het maken van gebiedsgericht beleid. Over waar uit veiligheidsoogpunt wel en geen aardwarmte gewonnen mag worden. Zo vindt SodM terughoudendheid nodig in gebieden waar aardbevingen voorkomen door gaswinning. Of op locaties die liggen bij actieve breuken in de diepere ondergrond.

De rol van MMG Advies

MMG Advies ondersteunde SodM bij het analyseren en structureren van de vele informatie over de sector Geothermie. MMG Advies legde zo mede de basis voor de heldere eerste Staat van de sector die SodM heeft gepubliceerd. Naast geothermie houdt SodM toezicht op de winning van olie en gas, windenergie op zee, het (gas)netbeheer en de winning van zout.

Het nieuwbericht van SodM

De Staat van de sector Geothermie

Brief van de Inspecteur-Generaal aan de minister van EZ

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.