Gelukkig 2021

Gelukkig 20213 januari 2021

MMG Advies wenst iedereen een gelukkig 2021! Eind 2019 voorspelden we dat 2020 een spannend jaar zou worden, met doorbraken op de velden waarop wij actief zijn; tipping point 2020. Achteraf is het makkelijk constateren dat we gelijk hadden met die spanning in 2020, maar van een geheel andere orde dan verwacht. Corona beheerste ook ons kantoorleven. Voor de dynamiek op onze dossiers maakte dat echter weinig verschil. En door het ontbreken van reistijd en het vele digitaal vergaderen was (of voelde?) het drukker dan ooit.

Duurzame logistiek en mobiliteit

Duurzame logistiek en mobiliteit vergden veel van onze inzet in 2020. Voor het Havenbedrijf Rotterdam trokken we de ontwikkeling van een innovatief duurzaam logistiek planningsconcept, voor het uitwisselen van containers tussen de verschillende terminals. Voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland fungeerden we als logistiek makelaar. En in opdracht van de gemeente Utrecht werkten we aan een nieuwe visie op duurzaam en efficiënt goederenvervoer in de gemeente. Voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en de gemeente Utrecht blijven we ook in 2021 actief.

Helaas liep de opening van nieuwe waterstoftankstations in Nederland – anders dan wij eind 2019 voorspelden – in 2020 opnieuw vertraging op.  Corona speelde hierbij een rol. Niettemin zet de ontwikkeling van emissievrij elektrisch transport met batterijen en waterstof door. In 2020 droegen we hieraan bij onder de vlag van het H2 Platform, door samen met BOVAG en BETA een gerichte campagne op te zetten voor tankstationhouders. Om hen te informeren over waterstof en wat er allemaal nodig is voor het realiseren van een waterstoftankstation en een vloot van waterstofvoertuigen daar omheen.

De waterstofeconomie

Als secretaris van het H2 Platform droegen we bij aan de groei van het platform in 2020 naar meer dan 40 deelnemende bedrijven, waardoor de basis onder de zich ontwikkelende waterstofeconomie aanzienlijk werd versterkt en verbreed.

Ook in 2021 zijn wij als secretaris van het H2 Platform weer actief betrokken bij het verder vormgeven van de waterstofeconomie. Daarnaast trekken we verder aan het thema ‘duurzaamheid’ binnen het H2 Platform. Dit thema gaat over de omschakeling van grijze waterstof (uit aardgas) naar blauwe (uit aardgas met CO2 opslag) en groene waterstof (uit groene stroom).

Stikstof en natuur

Stikstof beheerste een groot deel van onze werkzaamheden in 2020. In opdracht van het IPO fungeerden we als Thematrekker VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Zo wisten we met een team van provinciale medewerkers onder andere de vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming weer op gang te krijgen. Al moet gezegd dat de maatschappelijk gewenste snelheid daarvan nog niet is bereikt. Dit hangt vooral samen met de voor vergunningen vereiste stikstofruimte, die schaars is. Om die schaarste op te heffen moet onze natuur drastisch worden versterkt en terug duurzaam gezond worden. Op dat front bliezen we in 2020 ons partijtje mee door onze bijdrage aan het Programma Natuur van het ministerie van LNV dat in 2020 het licht zag.

In 2021 werken wij door aan de hiervoor genoemde dossiers. Met als goed voornemen om vaker updates van onze werkzaamheden en resultaten op de website te plaatsen.

Alle goeds voor 2021!

Jean-Paul de Poorter, Emile van Rijn, Paul Hofmeijer

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.