Verduurzaming van het wagenpark, juist ook nu in deze tijd

Verduurzaming van het wagenpark, juist ook nu in deze tijd26 juni 2020

De coronacrisis raakt ons allemaal. Veelal heeft de crisis een negatieve invloed op de business, maar ook een positieve invloed is mogelijk. Veel bedrijven kijken juist in deze tijd naar een kostenbesparing van het wagenpark. Andere bedrijven hebben plotseling meer capaciteit van voertuigen nodig. In beide gevallen is het niet vanzelfsprekend om tijd te besteden aan een echt goede analyse van het wagenpark, laat staan om te verduurzamen. In dit artikel wil MMG Advies benadrukken dat het van groot belang is om juist in deze tijd het huidige wagenpark goed tegen het licht te houden. Verduurzaming is hierbij vanzelfsprekend uiteraard.

Bedrijven

Onlangs voerde MMG Advies in opdracht van de MRDH adviesgesprekken bij bedrijven over verduurzaming van wagenparken. Het doel van de gesprekken was bewustwording creëren, kennisoverdracht en gedragsbeïnvloeding. Ook concrete verduurzamingsstappen werden waar mogelijk vastgesteld. In de pre-corona tijd en ook nu nog is het duidelijk dat bedrijven geïnteresseerd zijn in verduurzaming. Echter het zetten van stappen daartoe is vaak een uitdaging. Bedrijven maken het niet altijd concreet.

De reden hiervoor is dat bedrijven hun handen vol hebben aan de dagelijkse gang van zaken. Veelal hebben ze een andere prioriteit dan verduurzaming van het wagenpark. Daarnaast hebben bedrijven niet altijd een goed inzicht in hun wagenparkgegevens, zoals bijvoorbeeld de kosten. Ook ontbreekt het vaak aan goede (overheids) informatie om een volgende stap te maken. Een vierde belangrijk argument om niet tot verduurzaming over te kunnen gaan is dat nieuwe voertuigen in feite naadloos moeten passen bij de huidige (logistieke) organisatie en operatie. Het inpassen van bijvoorbeeld elektrische vrachtvoertuigen is dan vaak te ingewikkeld. Dit omdat de logistieke organisatie en operatie hierop aangepast dienen te worden.

Prioriteit

Het geven van de juiste prioriteit, het niet goed inzichtelijk hebben van de wagenparkgegevens en het ontbreken van de juiste informatie kan “eenvoudig” worden opgelost door hier tijd aan te besteden en data van het bedrijf beschikbaar te maken. De overheid kan hierbij ook een rol spelen door bijvoorbeeld ondersteuning aan bedrijven aan te bieden als dat belangrijk wordt geacht. Het inpassen van nieuwe typen voertuigen moet aansluiten bij de (logistieke) organisatie en operatie.

Het betekent voor organisaties altijd behoorlijke aanpassingen wanneer andere typen voertuigen werden ingezet. Bijvoorbeeld bij het inpassen van elektrische voertuigen is het van belang om een goede laadstrategie te ontwikkelen. De inzet van kleinere voertuigen heeft invloed op de planning van chauffeurs en de tijd voor het laden en lossen. Het niet 1-op-1 vervangen van een voertuig heeft dus altijd invloed op de organisatie.

Kansen voor verduurzaming

Nu juist bedrijven in een fase zitten waarin de organisatie zich moet aanpassen aan een nieuwe omgeving biedt dit ook kansen. Organisaties gaan zich door de omstandigheden anders vormen. Hierbij is het van belang dat organisaties het verduurzamen van het wagenpark direct meenemen in de aanpak van de organisatieverandering. Het is wenselijk dat verduurzaming wordt opgenomen in de bedrijfsanalyse en niet een afgeleide wordt van de nieuwe organisatie. Concreet betekent dit dat bedrijven een goed inzicht moeten hebben in de wagenparkgegevens. De ontwikkeling van een TCO-model voor elektrisch wegtransport kan hier goed bij helpen. Ook relevante wagenpark informatie van externe bronnen moeten bekend zijn om zo goed voorbereid te zijn voor de toekomst.

Adviseur Duurzame Logistiek Emile van Rijn ondersteunt bedrijven bij het verduurzamen van het wagenpark. Voor vragen kunt u contact opnemen via vanrijn@mmgadvies.nl

Bent u meer geïnteresseerd in duurzame logistiek? Neem dan een kijkje op het overzicht van projecten gericht op duurzame logistiek of voor meer verdieping kunt u de volgende artikelen lezen over duurzame logistiek:

Duurzame logistiek: een taai vraagstuk dat een specifieke aanpak vereist

Duurzame logistiek: samen chaordisch ontwikkelen

Ook kan MMG Advies u meer vertellen over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

 

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.