Tipping point 2020

Tipping point 202020 december 2019

MMG Advies wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020! Tipping point 2020. Want dat het een spannend jaar gaat worden staat voor ons vast. Op verschillende fronten waarop wij actief zijn verwachten we doorbraken.

Duurzame logistiek en mobiliteit

Duurzame logistiek en mobiliteit is zo’n front. In 2019 hebben wij voor de MRDH diverse bedrijven een wagenparkadvies gegeven. En daarbij ambitie geproefd voor een schonere logistiek en mobiliteit. Dat valt samen met de komst in 2020 van aantrekkelijke nieuwe bedrijfsvoertuigen. Zoals de waterstof elektrische Renault Master Z.E. met een bereik van 350 kilometer, die bovendien in een mum van tijd weer is volgetankt. En ook met de opening van nieuwe waterstoftankstations. In 2020 gaan verschillende stations verspreid over Nederland eindelijk open. Eind 2020 staat de teller naar verwachting op minimaal vijftien! De opschaling naar volledig emissievrij transport kan dan echt beginnen. Tipping point 2020.

Het komend jaar zijn wij als secretariaat van het H2 Platform en als adviseur van bedrijven en gemeenten weer actief bij betrokken bij duurzame logistiek en mobiliteit. En ook als projectmanager bij het Havenbedrijf Rotterdam. Daar trekken wij de ontwikkeling van een efficiënt en duurzaam logistiek concept, voor het uitwisselen van containers tussen de verschillende terminals.

De waterstofeconomie

De Waterstofeconomie is een ander front. In het Klimaatakkoord is daar veel over geschreven. In 2019 zijn de ideeën verder uitgewerkt. Maar 2020 wordt een kanteljaar, dat zal starten met de aan het begin van het jaar te verschijnen kabinetsvisie op waterstof. De sleutelrol van duurzame waterstof in de energietransitie is breed gedragen. Het kabinet zal dat ondersteunen. Maar wat duurzame waterstof tot nu toe parten speelt, is dat andere technieken op korte termijn grootschaliger en goedkoper zijn. En daardoor meer CO2 winst opleveren. Dus lag daar vooralsnog de focus. In 2020 zal ook het lange termijn perspectief nadrukkelijk in beeld komen, nationaal en Europees. Met gerichte instrumenten om de opschaling van duurzame waterstof in de komende tien jaar te ondersteunen. Zowel qua productie, als qua toepassing in de industrie, de gebouwde omgeving en in mobiliteit en transport. Tipping point 2020.

Het komend jaar zijn wij als secretariaat van het H2 Platform weer actief betrokken bij het verder vormgeven van de waterstofeconomie. Daarnaast trekken we het thema ‘duurzaamheid’ binnen het H2 Platform. Dit thema gaat over de omschakeling van grijze waterstof (uit aardgas) naar blauwe (uit aardgas met CO2 opslag) en groene waterstof (uit groene stroom).

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw tot slot. Al langer bekend, maar in 2019 tot uitbarsting gekomen toen de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof vernietigde: de stikstofcrisis. En hoewel de landbouw niet de enige stikstofbron is, is het wel de belangrijkste. Bij de landbouwsector hebben we in 2019 de eerste drie rouwverwerkingsfasen gezien: ontkenning, gevolgd door woede en vervolgens onderhandeling over nieuw beleid. Met als inzet om zo dicht mogelijk bij het oude te blijven.

Van boeren in transitie hoorde je in 2019 nog niet zoveel. Dat wordt anders in 2020. Want er zijn al veel boeren die het anders doen. Vanuit hun overtuiging dat het op maximalisatie gerichte bedrijfsmodel een doodlopende weg is in ons land. En alleen een (natuur)inclusief en op kwaliteit gericht bedrijf echt toekomst heeft. BoerenNatuur is hiervan een duidelijke vertegenwoordiger. In 2020 zal hun verhaal meer weerklank gaan vinden. Als opmaat naar de afrondende rouwverwerkingsfasen voor traditionelere bedrijven, als die daar in 2020 aan toe zijn: verdriet gevolgd door aanvaarding en energie voor een nieuwe start. Tipping point 2020.

Het komend jaar zetten wij ons net als in 2019 in voor de provincies en het rijk, om het stikstofvraagstuk en de transitie in met name de landbouw gestructureerd mee in banen te leiden. Met oog en respect voor alle belangen die daarbij een rol spelen.

Alle goeds voor 2020!

Jean-Paul de Poorter, Emile van Rijn, Paul Hofmeijer

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.