Denk-Doe-Leer is het nieuwe veranderen

Denk-Doe-Leer is het nieuwe veranderen10 oktober 2016

Denk-Doe-Leer is het nieuwe veranderen. Deze aanpak verdringt de planmatige veranderaanpak steeds meer.

Planmatig veranderen kost teveel tijd

De planmatige veranderaanpak staat onder druk. Het kost in veel gevallen teveel tijd om in een lineair traject de huidige situatie te diagnosticeren, de wenselijke situatie te ontwerpen en een plan te bedenken en in te voeren om van A naar B te komen. Als dat al effectief uitpakt, want in de tussentijd kan er al zoveel zijn veranderd dat niet B de juiste eindbestemming is maar C.

Korte Denk-Doe-Leer cycli

Organisaties verdiepen zich daarom in nieuwe verandermethoden. Deze methoden hebben verschillende namen zoals Lean Start Up, Agile en Scrum. Maar de basis ervan komt overeen en speelt in op de hoog dynamische maatschappij waarin organisaties tegenwoordig actief zijn.

Experimenteren, daarvan leren en bijsturen in korte cycli is het devies. De welbekende kwaliteit­cirkel van Deming ‘plan – do – check – act’, maar dan zonder een uitvoerige planfase. Die planfase is er wel, maar bestaat uit het bedenken van hypothesen over wat zou kunnen werken en het bepalen en opstarten van experimenten om de hypothesen in de praktijk te toetsen en ervan te leren. Om vervolgens te optimaliseren, door uit te bouwen wat werkt en weg te doen wat niet werkt. Gesproken wordt daarom ook wel van de Denk-Doe-Leer cyclus.

experiment

Met de klant

Een belangrijk aspect van het nieuwe veranderen is dat je klanten of doelgroepen actief betrekt: in de experimenten doen ze actief mee en hebben ze in wezen de hoofdrol, je kijkt ‘van buiten naar binnen’.

Binnen de organisatie heeft het nieuwe veranderen ook zijn eigen trekken. De verandering ligt in handen van een team met medewerkers uit alle relevante afdelingen. De medewerkers en afdelingen kijken zodoende samen met de klant of doelgroep naar binnen. De meerwaarde hiervan is dat zij ervaren hoe de interne processen zodanig op elkaar kunnen worden aangesloten dat de klant of doelgroep het beste wordt bediend.

Het team kent een grote mate van zelfstandigheid en verant­woor­delijkheid en heeft een eigen thuishonk. Overleggen doet het team in de vorm van korte actieve en resultaatgerichte werk­sessies. Tot slot stelt het team zich transparant en afrekenbaar op: na iedere korte cyclus evalueert het de inspanningen en resultaten.

De Lean Start Up methode is vooral gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.  Agile managen is met name bedoeld om organisaties zodanig in te richten en te besturen dat zij van nature snel en flexibel werken aan continue verbetering. Scrum is tot slot een methode voor projectmanagement, aanvankelijk voor de ontwikkeling van software en IT oplossingen, maar inmiddels druppelen de Scrum principes ook door in het projectmanagement in het algemeen.

Ook aan de slag in korte Denk-Doe-Leercycli? MMG Advies werkt graag met u mee!

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.