Advies verduurzaming wagenpark voor bedrijven

Advies verduurzaming wagenpark voor bedrijven23 juli 2019

MMG Advies adviseert bedrijven over het verduurzamen van hun wagenpark van personen-, bestel- en/of vrachtauto’s. Opdrachtgever is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het advieswerk voor circa 30 specifieke bedrijven start in september en loopt tot en met oktober 2019. Daarna zal de opgedane kennis en ervaring gedurende november en december breder worden verspreid.

Aanpak advies wagenpark

Martijn Duijndam, Emile van Rijn en Jean-Paul de Poorter lichten toe wat zij gaan doen. “Bij geselecteerde bedrijven voeren we een intakegesprek over hun wagenpark. Dat gesprek dient om goed inzicht te krijgen in de huidige situatie, de verwachte bedrijfsontwikkeling en de duurzaamheidsambities. Aspecten waar we naar kijken zijn onder andere: voertuigen, vervoerstromen, kosten en duurzaamheidsprestaties en -ambities. Daarna analyseren we alle informatie. En geven we de bedrijven inzicht in mogelijke verduurzamingsmaatregelen en hoe die zich in hun geval tot elkaar verhouden. We vergelijken de maatregelen onder andere qua organisatie, duurzaamheidsprestaties en kosten op korte en langere termijn. Ieder bedrijf ontvangt een rapportage. Als het bedrijf dat op prijs stelt, lichten we de rapportage toe in een afsluitend adviesgesprek.”

Doel en doelgroep

Doel is bedrijven binnen hun specifieke mogelijkheden te prikkelen tot maatregelen om zoveel mogelijk CO2 en luchtverontreinigende emissies te reduceren. Denk hierbij aan low en zero emissie alternatieve brandstoffen en voertuigen, de verkrijgbaarheid hiervan in de nabijheid van het bedrijf, stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid en ook aan gedragsmaatregelen. De doelgroep bestaat in eerste instantie – om snel meters te kunnen maken – uit grotere mkb-bedrijven die toonaangevend zijn binnen hun branche of regio (of dat willen worden):

  • met meer dan 20 personen-, bestel- en/of vrachtauto’s;
  • waar duurzaamheid een managementthema is; en
  • die vanuit het Klimaatakkoord of daaraan verwant beleid en regelgeving een sterke prikkel hebben om te verduurzamen, bijvoorbeeld omdat zij actief zijn in (toekomstige) milieu- en zero emissie zones of werken voor duurzaam inkopende overheden.

Proactieve houding

Martijn, Emile en Jean-Paul verwachten een proactieve houding van de bedrijven die meedoen.  “Tijdens het intakegesprek willen we veel informatie hebben, dus bedrijven moeten zich daar goed op voorbereiden. Mogelijk moeten na het intakegesprek aanvullende gegevens worden geleverd. En ook het afsluitend adviesgesprek vergt tijd van het bedrijf. Uiteindelijk heeft het bedrijf een goed inzicht wat de mogelijkheden zijn om het wagenpark te verduurzamen. Het advies kost de bedrijven geen geld, maar alleen tijd voor de gesprekken en het aanleveren van gegevens”.

Meer informatie of uw interesse voor deelname onder de aandacht brengen?

Neem dan contact op met Martijn Duijndam, Emile van Rijn of Jean-Paul de Poorter:

martijn@mdlogiq.nl

vanrijn@mmgadvies.nl

poorter@mmgadvies.nl

Verder lezen over MMG Advies en duurzame mobiliteit en logistiek

Duurzame logistiek: een taai vraagstuk dat een specifieke aanpak vereist

Duurzame logistiek: samen chaordisch ontwikkelen

Adviesbureau voor duurzame mobiliteit

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.