Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Organisatieadvies omgevingsvergunning gemeente Den Haag

MMG Advies gaf de gemeente Den Haag een organisatieadvies voor de invoering van de omgevingsvergunning in het kader van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De uitdaging

De gemeente Den Haag stond voor de uitdaging om de Wabo in te voeren. Doel van de Wabo is een eenvoudige en snelle vergunningverlening aan burgers en bedrijven. En een goede dienstverlening door gemeenten op de terreinen bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor één vergunning, de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt diverse vergunningen die voorheen los moesten worden aangevraagd en los werden verstrekt. Bijvoorbeeld de bouwvergunning en de kapvergunning.

In de gemeente Den Haag zijn circa 23 verschillende vergunningen en vergunningprocedures samengevoegd tot één omgevingsvergunning met één vergunningprocedure via één loket. Ook de doorlooptijd voor het verstrekken van vergunningen is daarbij verkort. De vijf organisatieonderdelen die jaarlijks zorgen voor het afhandelen van meer dan 10.000 Haagse vergunningen moesten daarom effectief en efficiënt gaan samenwerken. Tevens moesten de verschillende loketten worden samengebracht in één loket. Een complex organisatie- en afstemmingsvraagstuk.

Organisatieadvies gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag had bij het inschakelen van MMG Advies al een organisatiemodel op het oog. MMG Advies heeft hierop een second opinion gegeven. Daarbij hielden we rekening met de specifieke Haagse situatie en met de wensen van de gemeente. En ook met de landelijke ontwikkelingen en trends van het vergunningenstelsel.

In een vervolgonderzoek keek MMG Advies samen met de gemeente naar het type vergunningen dat de gemeente jaarlijks verstrekt. We maakten daarbij eerst een passende segmentatie. En vervolgens analyseerden we hoe de gemeentelijke organisatie daarop het best zou kunnen inspelen. Onder andere wat betreft het aantal in te richten fysieke omgevingsloketten. En ook wat betreft de plaats waar de loketten het beste zouden kunnen worden ingericht.

Praktische informatie over de invoering van de Omgevingsvergunning

neem contact op