Toezicht op landbouwers geuniformeerd

Toezicht op landbouwers geuniformeerd

Inkomenssteun

De Europese Unie biedt inkomenssteun aan Nederlandse landbouwbedrijven. Voor volledige steun moeten zij zich houden aan eisen op het gebied van milieu, gezondheid (mens, dier en plant) en dierenwelzijn. Deze eisen liggen onder andere vast in de Natuurbeschermingswet en daarop vindt toezicht plaats.

Cross compliance toezicht

Het Rijk selecteert ieder jaar 1% van de bedrijven om te controleren of zij de eisen naleven. Provinciale controleurs houden toezicht op de eisen van de Natuurbeschermingswet. De provinciale toezichthouders moeten deze zogenoemde ‘cross compliance controles’ zorgvuldig uitvoeren volgens de randvoorwaarden van de Europese wetgeving. Als landen geen goede controles uitvoeren krijgen zij daardoor een lagere bijdrage uit het Europese Landbouwfonds en dat is natuurlijk ongewenst!

Afspraken van de 12 provincies

Op 6 oktober 2016 spraken bestuurders van de 12 provincies daarom af om de controles van landbouwbedrijven voortaan op eenzelfde manier uit te voeren. Gedeputeerde Hans Teunissen van de provincie Limburg lichtte daarbij toe dat provincies op deze manier samenwerken aan de kwaliteit van toezicht en handhaving, zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor overheid en bedrijven: “De ontwikkelde werkinstructies vormen een uitstekend handvat voor uniform toezicht op de naleving van eisen door landbouwbedrijven die de natuur ten goede komen. Een gelijk speelveld is in ieders belang. Ik wens alle betrokkenen veel succes bij de uitvoering.”

Rol en meerwaarde MMG Advies

Voorafgaand aan het feestje van bestuurders begeleidde MMG  Advies een samenwerkingsproject van provinciale medewerkers.

MMG Advies organiseerde een interactief traject met verschillende brainstorm bijeenkomsten van de projectgroep. MMG Advies leidde deze bijeenkomsten in goede banen en zette de resultaten ervan gestructureerd op papier. Het tastbare resultaat bestaat uit een aantal concrete werkinstructies voor provinciale toezichthouders.

Als u klikt op onderstaand IPO logo komt u bij het persbericht dat het Interprovinciaal Overleg op 14 oktober 2016 publiceerde. Via dit persbericht kunt u ook de verschillende werkinstructies downloaden.

logo-ipo

neem contact op