Landelijk Meldpunt Afval

Landelijk Meldpunt Afval

Grip op afval met het LMA

We willen grip op afval en waarborgen dat bedrijven die met afvalstoffen werken dat netjes doen. Daarom moeten afvalbedrijven de inname en afgifte van afval melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, het LMA. Dat is wettelijk geregeld.

Van oudsher is het LMA een door de provincies opgerichte stichting. De provincies waren als ‘bevoegd gezag’ namelijk verantwoordelijk voor het houden van toezicht op afvalbedrijven. En dat wilden zij op basis van goede informatie doen. Maar er is wat veranderd: sinds 2014 houden de gemeenten toezicht op de meeste bedrijven. Daarom is het meldpunt als stichting van de provincies niet langer logisch.

Een nieuwe toekomst

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar – 2014, 2015 en 2016 – hebben het LMA, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nagedacht over het opnieuw structureel regelen van het meldpunt. Hierbij speelden uiteenlopende organisatorische en financiële vraagstukken die moesten worden opgelost. Uiteindelijk hebben de betrokken partijen samen gekozen voor het onderbrengen van het LMA bij het Rijk: het onderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat wordt per 1 januari 2017 compleet verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het meldpunt.

Dit past enerzijds bij de verantwoordelijkheid van IenM voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de leefomgeving. Binnen dit stelsel spelen nationale informatiefuncties als het LMA een vitale rol: ze stellen vergunningverleners en toezichthouders in staat om hun werk op basis van gerichte informatie uit te voeren en samen te werken. Dit past anderzijds goed bij de service die WVL al op diverse andere leefomgevingsgebieden aan provincies, gemeenten en omgevingsdiensten biedt; WVL biedt één loket met een compleet informatie- en ondersteuningsaanbod.

De rol van MMG Advies

MMG Advies heeft LMA, IenM, IPO en VNG ondersteund bij het opnieuw structureel regelen van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Door het verkennen en evalueren van opties om het meldpunt opnieuw structureel te regelen. Door het gedetailleerd uitwerken van de voorkeursoptie om Rijkswaterstaat WVL voor het LMA verantwoordelijk te maken. En door het in een convenant opschrijven van de afspraken tussen IenM, IPO en VNG over de aansturing en financiering van het LMA bij Rijkswaterstaat WVL. MMG Advies was in dit traject betrokken als inhoudelijk adviseur en onafhankelijk procesbegeleider. Wij zijn trots op de bereikte overeenstemming die kort en goed is verwoord in het recent gepubliceerde jaarverslag over 2015. Als u klikt op het bericht komt u op de website van het LMA.

LMA-knipsel

neem contact op