Waterstof

Waterstof

Waterstof

MMG Advies is sinds 2013 nauw betrokken bij initiatieven van onder andere de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken om rijden op waterstof in Nederland te introduceren. Naast elektrische auto’s met een batterij zullen elektrische auto’s met een brandstofcel in de komende decennia langzaam maar zeker benzine en diesel gaan vervangen. Bovenstaande foto is genomen op 18 januari 2016. Toen is ook het filmpje op deze pagina gemaakt. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ontving toen de sleutels van twee Toyota’s Mirai. Inmiddels rijden er rond de honderd elektrische voertuigen met een brandstofcel rond in ons land. Met de verwachte groei van het aantal tankstations, zal ook het aantal voertuigen groeien. Klik hier voor meer informatie over de groei van het aantal tankstations.

Brandstoftafel Duurzaam Waterstof

MMG Advies voerde gedurende 2013 en 2014 het secretariaat van de Brandstoftafel Duurzaam Waterstof. Dit overleg van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen maakte een gedragen verkenning en een daarop gebaseerd actieplan. MMG Advies ondersteunde het proces van samenwerking en overleg. MMG Advies schreef voorts de rapportages. Deze rapportages waren belangrijke bouwstenen voor de medio 2014 gepubliceerde ‘Duurzame Brandstofvisie met LEF’. De Brandstofvisie en het onderliggende rapport van de Brandstoftafel Duurzaam Waterstof kunt u hier downloaden.

H2 Platform

Om de ontwikkeling verder te brengen, richtten overheden en marktpartijen in 2015 het H2 Platform op. Jean-Paul de Poorter van MMG Advies functioneert als secretaris van het H2 Platform. De scope van het H2 Platform is in de afgelopen paar jaar verbreed. Vanwege de toegenomen aandacht voor waterstof, die onder andere blijkt uit het nieuwe Klimaatakkoord. Naast mobiliteit richt het H2 Platform zich nu ook op de toepassing van waterstof in de industrie en de gebouwde omgeving. En op de productie ervan. Die productie vergt een transitie binnen de energietransitie: van grijze (uit aardgas) moeten we via blauwe (uit aardgas met CO2 opslag) uiteindelijk naar 100% groene waterstof uit duurzame bronnen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jean-Paul de Poorter via 06-24928798 of poorter@mmgadvies.nl. Of reageer via de contactpagina.

neem contact op

Twee waterstofauto's voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu