Een gelukkig en dialoog vol 2017

Een gelukkig en dialoog vol 201721 december 2016

Wij wensen iedereen een gelukkig 2017! Mooie gedachten passen bij de tijd van het jaar. Graag bieden wij u onze nieuwjaarsgedachte aan.

Meer dialoog minder discussie

Vaak komen we discussie tegen waar dialoog nodig is. In  workshops of brainstormsessies bijvoorbeeld. Daar gaat het niet om besluitvorming, maar om creativiteit en gezamenlijke beeldvorming. En laat je die met discussie nou juist doodslaan in plaats van voeden.

Managementdenker Stephan Covey zegt dat mensen haast automatisch in de discussiestand staan en niet luisteren naar anderen om te begrijpen, maar om te antwoorden. Eigen denkbeelden en standpunten willen we het liefst zo snel mogelijk kwijt. En aan enkele woorden van de ander denken we genoeg te hebben om te begrijpen wat hij of zij wil. We vullen in en luisteren niet echt. Het jammerlijke gevolg hiervan: we blijven steken in bestaande groeven en krijgen wat we altijd kregen. Vernieuwing komt niet tot stand en creativiteit en kansen om het gemeenschappelijke te ontdekken worden gesmoord.

Het vergt alertheid en bewustzijn om in de dialoogstand te komen en daadwerkelijk naar anderen te luisteren. Bij het (bege)leiden van bijeenkomsten waar dialoog belangrijker is dan discussie kun je daar actief op sturen. Het volgende overzicht van kenmerken kan daarbij helpen:

Discussie

Dialoog

 Resultaat staat voorop  Ontmoeting en gesprek staan voorop
 Oordelen (“ik vind…”)  Beeldvormen (“ik zie…”)
 Aanvallen en verdedigen  Onderzoeken en toetsen
 Antwoorden staan centraal  Vragen staan centraal
 Poneren en meningen verkondigen  Ervaringen delen
 Vaart houden  Bewust vertragen
 Winnen  Meedoen
 

In ons werk merken we dat dialoog typisch hoort bij de creatieve fase van projecten. Voor het genereren van ideeën, het verbreden van het speelveld en het ontdekken van het gemeenschappelijke. Discussie past vervolgens bij het proces van trechteren. Bij het terugbrengen van alle ideeën tot de voorkeursrichting.

Gebruik rustig bovenstaand overzicht  in overleggen. Mensen herkennen het meteen. Een sterk hulpmiddel van Covey om dialoog en echt luisteren te bevorderen is de ‘talking stick’. Wie de praatstok vasthoudt heeft net zo lang het woord totdat hij/zij zich begrepen voelt. Daarna gaat de stok naar een ander. Aan het eind is niet iedereen het met elkaar eens, maar is wel iedereen gehoord. En precies daarom draait de dialoog.

Wij wensen u een dialoog vol 2017. Fijne feestdagen.

Jean-Paul de Poorter, Paul Hofmeijer en Peter Hermens

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.