Een chaordisch 2019!

Een chaordisch 2019!21 december 2018

Wij wensen u een gelukkig, gezond en chaordisch 2019. Schep in het nieuwe jaar bewust eens wat chaos. Om daar vervolgens stap voor stap orde in aan te brengen. Chaos kan onverwachte en creatieve inzichten losmaken. En dat is een onmisbare eerste stap voor een succesvolle aanpak van lastige (organisatie)vraagstukken. Vervolgens is het zaak om patronen te herkennen, elementen te combineren en samenhang aan te brengen. Om de chaos te ordenen. Chaordisch werken dus.

Gerichte aanpak

Chaordisch werken is alles behalve niets doen of vraagstukken op zijn beloop laten. Integendeel, chaordisch werken is een gerichte aanpak die hoogwaardig waarnemen, analyseren en interveniëren vereist. We hebben dit voor u uitgeschreven in het artikel Chaordisch projectmanagement.

Samen ontwikkelen

Steeds meer van onze projecten hebben een chaordisch karakter. Los van de sector waar deze projecten zich afspelen. In 2018 waren wij onder andere betrokken bij het Klimaatakkoord, duurzame logistiek, het Programma Aanpak Stikstof en het vormgeven van samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en particuliere landgoedeigenaren om het toezicht in natuurgebieden te verbeteren. Stuk voor stuk opgaven die niemand alleen kan oplossen. En typisch opgaven die vragen om samen ontwikkelen en experimenteren op basis van vertrouwen gericht op een gemeenschappelijk hoger doel.

Onze rollen

Wij vervullen bij deze opgaven verschillende rollen:

  1. We zijn prikkelende sparringpartners en meewerkend (voor)mannen bij het in samenspraak onderzoeken en vernieuwen van (gezamenlijke) missie, visie, beleid en business en het – onder andere via verandermanagement – werkend krijgen daarvan.
  2. We zijn betrokken organisatieprofessionals die er in samenspraak voor zorgen dat problemen of verbeteringen in het perspectief van alle belanghebbenden worden doordacht en opgelost of ingevoerd. Ook hier is verandermanagement regelmatig aan de orde.
  3. We zijn onafhankelijk en resultaatgericht (bege)leider van samenwerkings- en co-creatieprocessen (publiek en publiek-privaat), al dan niet in combinatie met specifieke inhoudelijke inbreng op basis van eigen onderzoek en analyse.

Uitnodiging

We zien er naar uit om in 2019 orde in uw chaos te helpen scheppen. Wij nodigen u daarom uit voor een vrijblijvend gesprek over uw vraagstuk en wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Neemt u contact op?

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.