Enquête Landelijke Handhavingstrategie

Enquête Landelijke Handhavingstrategie12 september 2016

In 2014 verscheen de Landelijke Handhavingstrategie (LHS, lees meer). Twee jaar later inventariseert MMG Advies voor de Stuurgroep VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) hoe het er met de invoering en toepassing van de LHS voor staat. De enquête die hierbij hoort kan tot uiterlijk 14 oktober 2016 worden ingevuld door medewerkers/handhavers van gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, (landelijke) inspectiediensten, politie en OM. In de loop van oktober vergadert de stuurgroep over de enquêteresultaten. Communicatie over resultaten en conclusies zal plaatsvinden via de website van Infomil.

> Naar de enquête

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.