Emile van Rijn versterkt MMG Advies

Emile van Rijn versterkt MMG Advies15 mei 2018

Emile van Rijn versterkt MMG Advies. Hij treedt als partner toe. En zal als senior adviseur het taakveld ‘duurzame logistiek en supply chain management’ trekken. Dit is een nieuw taakveld voor MMG Advies. Maar het sluit uitstekend aan op de track record ‘duurzame mobiliteit‘ van ons bureau. Want duurzame logistiek en duurzame mobiliteit zijn aanpalende taak- en beleidsvelden. Zo kunnen wij overheden, bedrijven en brancheorganisaties vanaf nu nog beter en integraler van dienst zijn.

Profiel Emile van Rijn

Emile van Rijn is een ervaren senior adviseur met veel kennis en ervaring op de terreinen (duurzame) logistiek en supply chain management. Zowel bij bedrijven als overheden. Emile heeft een groot netwerk van professionals bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hij heeft meer dan 80 bedrijven advies gegeven over logistiek en supply chain processen. Ook heeft hij voor overheden verschillende publiek-private projecten opgezet en uitgevoerd. De kennis en ervaring van Emile wortelen in de studie Economie van Vervoer & Logistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder behaalde hij het diploma Certified Supply Chain Professional (APICS CSCP). Naast vakinhoud heeft Emile een sterke drive om goede resultaten te behalen. Hij kan met zijn analytische vaardigheden snel logistieke en supply chain processen doorgronden. Bovendien weet hij mensen te betrekken en te verbinden.

Werk- en projectervaring

Emile werkte bij grote verladers als logistiek manager en analist. De afgelopen 8 jaar was Emile bij evofenedex werkzaam als adviseur en project- en programmamanager. Hij was onder andere programmamanager Beter Benutten en projectmanager Horizontale samenwerking. Voor bedrijven ontwikkelde hij de Supply Chain Performance Check.

Beter Benutten

Emile van Rijn was vanuit evofenedex betrokken bij het programma Beter Benutten. En mede initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van I&W, TLN, evofenedex en de regio’s. Hij ondersteunde verschillende regio’s bij het opzetten en managen van projecten en het monitoren van behaalde resultaten. Verder was hij projectleider van een aantal concrete projecten. Voorbeeldprojecten binnen Beter Benutten: optimalisatie distributiestructuur, stadslogistiek optimalisatie, ketenmanager, enquêtes, marketing- en communicatieplan, ontwikkeling logistieke ontkoppelpunten.

Projecten binnen Beter Benutten moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland. Projecten moeten de logistiek van bedrijven slimmer, goedkoper en duurzamer maken. Logistieke aanpassingen binnen bedrijven kunnen zorgen voor minder vrachtauto’s in de ochtendspits, een betere informatie-uitwisseling en/of een efficiëntere stadsdistributie.

Horizontale samenwerking tussen verladers

Emile was aanjager en projectmanager van het onderzoeksproject Compose binnen de Topsector Logistiek. Het project is gericht op horizontale samenwerking tussen verladers.

Doel van Compose is om samenwerking tussen verladers te faciliteren met een matchmaking- en netwerkmatching tool. Binnen het project ontwikkelen evofenedex en Tilburg Universiteit (met vier betrokken faculteiten): een matchmakingtool voor verladers, een community van koplopers op het gebied van horizontale samenwerking en samenwerkingsvormen voor verladers, waarbij de belangrijkste belemmeringen voor samenwerking worden opgelost.

Supply Chain Performance Check

Emile van Rijn ontwikkelde voor bedrijven de online Supply Chain Performance Check. Hij deed dat voor evofenedex in samenwerking met hoogleraar Jack van der Veen, die de evofenedex-leerstoel Supply Chain Management bekleedt aan Nyenrode Business Universiteit.

Met de Supply Chain Performance Check krijgen bedrijven snel inzicht in de prestaties van hun huidige interne supply chain processen. De check gaat in op het supply chain beleid. En op de interne samenwerking tussen de afdelingen transport, inkoop, logistiek, voorraadbeheer en/of productieplanning.

Emile van Rijn is direct te bereiken op 06 – 39461579 of vanrijn@mmgadvies.nl

MMG Advies – Adviesbureau voor duurzame logistiek

MMG Advies – Adviesbureau voor samenwerken

neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.